Privacy statement

Building Leisure respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte informatie en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Tijdens jouw contact met ons verwerken wij een aantal gegevens van jouw die vallen onder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij jou over deze gegevensverwerkingen.

Wij verzamelen jouw gegevens om:
• de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen
• jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van jouw dienstverlening
• met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
• opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
• jou te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en uitgaves)
• met jou een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren
• jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en jou voor te stellen aan (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties
• onze re-integratieverplichtingen na te komen
• jouw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, jou deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren
• jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals en systemen

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij:
• je gegevens invult via onze website
• je aanmeldt via een social media account
• je digitale of fysieke visitekaartje aan ons geeft
• met Building Leisure communiceert (schriftelijk, digitaal, telefonisch)
• vrijwillig deelneemt aan enquêtes, actie, spel of prijsvraag of je inschrijft voor een evenement
• cookies accepteert die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen bij bezoek aan onze website
• leverancier van Building Leisure bent
• bij Building Leisure solliciteert
• een arbeidsovereenkomst met Building Leisure hebt
• een (flexibel) inhuurcontract met Building Leisure hebt
De aan Building Leisure ter beschikking gestelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens van vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties en werknemers.Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover jij hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.
Building Leisure verwerkt onder meer de volgende gegevens:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats/vestigings- & postadres)
• geslacht
• e-mailadres
• telefoonnummer
• functie- & contactgegevens
• geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt)
• van (potentiële) werknemers aanvullend: nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat, curriculum vitae en motivatie, werkervaring, diploma’s, certificaten en trainingen, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, gegevens ten behoeve van pensioenen en verzekeringen, opleiding- en scholingsgegevens, pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN en eventueel (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR.

Cookies

Building Leisure maakt op de website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies. Met functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens over het bezoek aan onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Wij maken gebruik van geanonimiseerde statistieken via Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze aan de hand daarvan te verbeteren. De via de website verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd om zodoende rekening te houden met uw privacy.
De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.
In de verwerkersovereenkomst met Google zijn onder andere afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Door acceptatie van onze cookies en het gebruik van onze website stemt u in met het verwerken van de informatie door Google. Via uw instellingen kunt u het gebruik van cookies weigeren. Dit kan tot gevolg hebben dat u dan misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en het speciale privacybeleid van Google Analytics.