Disclaimer

Building Leisure betracht bij de ontwikkeling en het beheer van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de inhoud van de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van deze site behoren toe aan Building Leisure bv. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Building Leisure is het niet toegestaan de informatie te gebruiken, in welke vorm dan ook. Deze disclaimer is van overeenkomstige toepassing op de door Building Leisure uitgegeven digitale nieuwsbrieven.