Het hoogst haalbare haalbaar gemaakt.

Wat zou de hoogst haalbare winst kunnen zijn voor jouw gasten, organisatie en de maatschappij? Want dat is wat wij met jou willen waarmaken. Door samen met je op te trekken: jouw droom, van visieontwikkeling naar realisatie tot en met exploitatie. Door met de juiste partners samen te werken. En door nooit het eindresultaat, jouw droom, uit het oog te verliezen.
Building Leisure schakel je in voor de ontwikkeling van aansprekende concepten met beleving. Wij managen het totale realisatieproces en bieden tijdens de exploitatiefase operationele ondersteuning van advies tot en met auditing.

Building Leisure ontwikkelt nieuwe leisure concepten voor leisure-, recreatie-, sportlocaties en evenementen. Wij vormen daarbij de schakel tussen conceptontwikkeling, realisatie en exploitatie. Building Leisure geeft onderbouwd advies of een second opinion op een reeds ontwikkeld concept.

Building Leisure werkt samen met de beste specialisten om samen met de opdrachtgever een businesscase op te zetten met een gedetailleerde financiële onderbouwing. Een realistische exploitatie-, investeringsbegroting en een haalbaarheidsstudie zijn een vast onderdeel van het plan.

Building Leisure biedt expertise bij het realiseren van het masterplan van de opdrachtgever. Van idee tot het gewenste masterplan / meerjarenplan. Financieel onderbouwd met waar nodig een marktanalyse.

Building Leisure heeft de juiste procesmanagers in huis die voor opdrachtgevers de processen bewaken. We kunnen worden ingezet
als controlerende partner die het totale proces bewaakt en stuurt zodat de juiste activiteiten op het juiste moment worden uitgevoerd. Dit alles om het gewenste einddoel te waarborgen.

Building Leisure biedt projectmanagement om opdrachtgevers te ontzorgen en te versterken. Wij kunnen de rol van uitvoerende partner op ons nemen om het maximale beoogde resultaat te realiseren binnen het drieluik kwaliteit, tijd en budget. Het projectmanagement beperkt zich niet alleen tot het realiseren van een project, maar biedt ook de gewenste expertise om de exploitatie een vliegende start te geven.

Building Leisure biedt een adviserende dan wel uitvoerende rol in de ondersteuning van de operationele bedrijfsvoering van leisurebedrijven. Wij kunnen de optimalisatie, uitbreiding, transitie van een organisatie voor jou coördineren, een geheel nieuwe organisatie opzetten en het opstarten en/of uitvoeren hiervan. Wij ontwikkelen en implementeren Standard Operating Procedures (SOP’s) voor een efficiënte en veilige bedrijfsvoering. Wij trainen management en teams passend bij de organisatie / vernieuwing. Wij leveren de juiste interimmanager voor de benodigde operationele sturing van de bedrijfsvoering. Wij ontwikkelen en implementeren meerjarenonderhoudsplannen (MJOP,s) zodat jouw organisatie, kostenefficiënt en betrouwbaar functioneert voor de lange termijn.

Building Leisure biedt de mogelijkheid om organisaties te auditen en adviseren om tot een gewenste optimalisatie in kwaliteit en rendement te komen. Daarnaast kunnen afspraken worden gemaakt om de gewenste optimalisatieslag te waarborgen met tussentijdse audits en rapportages en optimalisatieadviezen.

Building Leisure ontzorgt financiële beleidsbepalers met het juiste kosten- & risicomanagement. Of het nu gaat over het scherp krijgen van de revenuen dan wel de investeringen die nodig zijn voor de toekomst. Onze (financiële) leisure expertise is verankerd in elke stap die we doen.

Building Leisure kan marktonderzoek uitvoeren. Wij doen dit bij voorkeur pragmatisch en efficiënt. Door onze uitgebreide kennis van leisure langdurige ervaring in de brede leisuremarkt zijn wij in staat de onderzoeksgegevens snel te analyseren en te te interpreteren. Van een diepgaand onderzoek tot een quickscan van de markt, wij hebben alle tools in huis.

Building Leisure kent de markt en weet met de juiste aanbesteding de beste prijsopgaven en kwaliteit voor de uitvoering of het onderhoud te verkrijgen.

Building Leisure begeleidt je door alle fasen van gebiedsontwikkeling. Van initiatief tot voorbereiding en van uitvoering tot gebruik. Of het nu gaat om een bescheiden binnenstedelijk project of een complex plan in het buitengebied. Building Leisure zoekt altijd naar de beste oplossing en een hoogwaardige inpassing. Van bestemmingsplan tot oplevering.

Passie voor leisure.

Het kerndoel is passie voor de eindgebruiker. Om emotie om te zetten in een houdbare businesscase zijn grootse prestaties nodig. Want of we nu werken voor exploitanten, voor investeerders, voor ontwikkelaars of voor overheden: de verwachtingen van de consument zijn altijd dezelfde. Daarin zijn we net zo gepassioneerd als onze opdrachtgevers. Want je komt er alleen als je voor het hoogste doel gaat.

Onze referenties.

case Cases Draaijer Group
De medewerkers van Building Leisure hebben ook meegewerkt aan diverse projecten van de units die onder de Draaijer Group vallen.
case THIS IS HOLLAND Amsterdam
THIS IS HOLLAND ondersteunen bij optimalisatie van de organisatie en de processen.
case WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuw dierenpark met aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid als basis voor een mooie toekomst.