THIS IS HOLLAND Amsterdam

Nederland in vogelvlucht ontdekken, beleven en ervaren! Dat kan bij het in 2017 geopende This is Holland in Amsterdam. Een spectaculaire Flight Experience ervaren in een panoramavliegsimulator langs vele bijzondere locaties van Nederland, waaronder de Zaanse Schans, de tulpenvelden en de Amsterdamse grachten. Met aanvullende effecten als wind, nevel en geuren, lijkt het echt alsof je door de lucht vliegt, dijken overstijgt en stormen trotseert!

“Kan Building Leisure de organisatie ondersteunen en helpen bij optimalisatie van de organisatie en de processen.”

Interimmanagement

Betere benutting capaciteit

This Is Holland is een jonge organisatie. De organisatie draait in 2019 voor het tweede seizoen. Om deze Amsterdamse toeristenattractie goed te bemannen wordt binnen de operationele organisatie veel personeel ingezet door gebruik te maken van een externe uitzendorganisatie. Met het team is gekeken naar de processen en werkwijzen en hebben wij de gastenstromen geanalyseerd. Dit vooral op de drukste momenten van het seizoen. Slimme ideeën vanaf de werkvloer zijn als quickwins direct ingevoerd. En we hebben aanpassingen doorgevoerd met als resultaat dat de theoretisch maximaal haalbare capaciteit zo goed als gehaald wordt.

Operationele ondersteuning

Optimalisatie van de bestedingen

Food, evenementen, merchandise en fotografie zijn de onderdelen die zorgdragen voor extra besteding door de bezoekers. Eerder geen speerpunt van This Is Holland. Om deze onderdelen de juiste aandacht te geven zijn vakkundige eerste medewerkers aangesteld die nu onderdeel zijn van de vaste kern van This Is Holland. Hiermee krijgen de onderdelen meer focus en de juiste aandacht. Het hele assortiment is onder de loep genomen en waar nodig aangepast en uitgebreid.

Het magazijn en de bijbehorende procedures zijn geoptimaliseerd en er is extra hardware aangeschaft om optimaal te kunnen werken. De zitgelegenheid van de horeca is uitgebreid en er is een nieuwe merchandise shop gerealiseerd. Intern is bewustwording gecreëerd over het belang van de extra omzet die deze activiteiten genereren. Om de gast beter te leren kennen is een continue enquêtesysteem ingericht om meer informatie te krijgen over type en herkomst van de gast die This Is Holland bezoekt en hoe de attractie en het personeel gewaardeerd worden.

THIS IS HOLLAND is een jonge, groeiende onderneming en continue op zoek naar verbetering. Met enorme passie voor leisure heeft Frankwin in korte tijd waarde voor ons toegevoegd. Hij is een waardevolle sparringpartner op elk niveau met een aanstekelijk enthousiasme en je merkt aan alles dat hij een enorme berg aan kennis en ervaring bezit.
Joost van der Wereld – technisch manager

Hospitality

Focus op gastvrijheid en kwaliteit

Op en top gastgerichtheid is essentieel voor This Is Holland. Samen met de uitzendorganisatie is veel energie gestoken om de hospitality van de medewerkers de juiste succesfactor te geven. Aangepaste inwerkprocedures en meer focus op de basis van gastgerichtheid hebben er toe bijgedragen dat de gast het echte ‘thuisgevoel’ krijgt.
Om de kwaliteit nog beter te waarborgen zijn de fulltime dutymanagers overgegaan van de uitzendorganisatie naar This Is Holland. De dutymanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en waarborgen de continuïteit en de kwaliteit voor de langere termijn. De dutymanagers en eerste medewerkers zijn nauw betrokken bij het optimaliseren van de operationele organisatie.

Onderhoud, beheer en contractmanagement

Korte en lange termijn

Een gebouw en een hoogwaardig nieuw ontwikkelde attractie, die intensief gebruikt worden, moeten te allen tijde veilig en storingsvrij functioneren en behoeven goed onderhoud en beheer. Bezoekers komen tenslotte voor deze ultieme beleving. Maar ook het relatief kleine gebouw met z’n vele bezoekers moet natuurlijk de hoogwaardige uitstraling blijven behouden, passend bij het kwalitatief hoogwaardige product This Is Holland.
Building Leisure ondersteunt de technisch manager bij het opzetten van een goed beheerplan en een meerjarenonderhoudsplan voor de korte en langere termijn, denkt mee en dient als klankbord. Als vanzelfsprekend zijn de werkprotocollen zo opgezet dat het operationele team de werkzaamheden op zo’n manier uitvoert dat dit ten goede komt van het gebouw en de attractie. Tijdens de hectische opening van This Is Holland in 2017 zijn met veel partijen afspraken gemaakt. Deze afspraken worden hernieuwd en waar nodig aangepast en geoptimaliseerd.

“Het is geweldig om deze jonge organisatie te ondersteunen. Het enthousiasme en de leergierigheid van de medewerkers geven een enorme boost. Zelfs bij topdrukte is de organisatie nu in staat de juiste gastbeleving te creëren. Een team waar je alleen maar trots op kunt zijn.” Frankwin van Beers – directeur Building Leisure

Resultaten

Meer weten over interimmanagement en ondersteuning van organisaties?

Neem dan contact op met Frankwin van Beers.

Frankwin
Frankwin van Beers directeur