Cases Draaijer Group

De medewerkers van Building Leisure hebben ook meegewerkt aan diverse projecten van de units die onder de Draaijer Group vallen. Zowel in de rol van adviseur als in de rol van projectmanager.

“Onze kennis en ervaring is divers, van attractieparken, dierentuinen, stadions, sporthallen, zwembaden, musea tot (muziek)theaters.”

Referenties sporthallen en zwembaden

Sport voor recreanten en onderwijs

Via draaijer+partners hebben wij meegewerkt aan het eind 2018 opgeleverde Sportcentrum Europapark. Een multifunctionele energieneutrale en aardbevingsbestendige sportvoorziening van 5.500m²Tijdens schooltijden in gebruik door de opleidingen van het Noorderpoort en daarbuiten door sportverenigingen en inwoners van de stad. 

In Amersfoort werd in 2018 Sportcomplex Amerena in gebruik genomen, een nieuw duurzaam multifucntioneel sport- en zwemcomplex. Een iconisch gebouw met meerdere zwembaden (onder andere geschikt is voor zwemwedstrijden op topsportniveau), deelbare sporthal, horecavoorzieningen en ruimte voor wellness, fysiotherapie, kantoren en parkeergarage. 

Ook leverden wij een bijdrage aan de realisatie van Sportboulevard HardenbergEen zwembad met aanvullende wellness voorzieningen, een kantine en aansluitend een sporthal met circulaire toepassingen.  

Referenties stadions

Betaald voetbal beleven

In eerste instantie heeft draaijer+partners, namens de gemeente en FC Groningen, een locatieonderzoek verricht naar de meest optimale vestigingsplaats van een nieuw te realiseren stadion, de Euroborg. Vervolgens is bij de totstandkoming van de organisatie en de contractvorming van de PPS de gemeente begeleid en het businessplan opgesteld. In een later stadium heeft draaijer+partners, namens het consortium van ontwikkelaars, de rol van procesmanager vervuld bij de ontwikkeling van de Euroborg (tegenwoordig vernoemd naar de sponsor Hitachi Capital Mobility Stadion). Het stadion is in 2006 in gebruik genomen en de begroting van FC Groningen, zelfs meer dan de doelstelling, is verhoogd, waardoor de club in staat moet zijn om structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie te staan.

SC Cambuur Leeuwarden wil groeien. Een belangrijke pijler onder deze ambitie is het realiseren van een nieuw duurzaam stadion met een capaciteit van 15.000 toeschouwers. Dit moet garant staan voor meer inkomsten, een betere exposure en een significante toename van het spelersbudget. Wij begeleiden de club bij deze ontwikkeling. Ook hier is het stadion een onderdeel van een gebiedsontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld ook het stadion en het onderwijs in één gebouw resideren. De businesscase met de financiering, kosten en inkomsten wordt vanuit deze gebiedsontwikkeling en de belangen van de SC ontwikkeld, gedurende de ontwikkeling wordt hierop op gestuurd en doorontwikkeld. Doelstelling is oplevering in 2021.

Voetbalclub VVV-Venlo speelt de thuiswedstrijden in stadion De Koel, tot 2017 eigendom van de gemeente Venlo. draaijer+partners heeft een intentieovereenkomst opgesteld voor de overname door de club met een businesscase als onderlegger. Alle mogelijke scenario’s zijn overwogen, waarbij de verbouw-variant als meest haalbare is gekozen. In juni 2018 is gestart met de eerste fase van een verbouwing: een nieuw dak op de Zuidtribune en verbetering van parkeerterrein, toiletten en horeca. Daarna volgden een nieuwe entree (voor ticketing, fanshop, museum en meer werkplekken voor administratief personeel) en een nieuwe Oosttribune (800 extra zitplaatsen) met een fancafé. Met als resultaat meer comfort en belevingswaarde en een verbeterd voorzieningenniveau en optimalisatie van het verdienmodel van het stadion. Het ontwerpproces en de plantontwikkeling met de businesscase als toets zijn gelijk opgegaan. Deze organische aanpak vereist een goed bouwteam met passende contracten, maar is cruciaal om de voetbalclub en betrokkenen optimaal mee te nemen en tot passende, exploiteerbare plannen te komen.

Voor en in samenwerking met voetbalclub PEC Zwolle hebben wij in 2018 het een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen voor een nieuwe trainingsaccommodatie opgesteld. Via diverse workshops met betrokkenen hebben wij alle ambities en uitgangspunten opgehaald en uitgewerkt. In samenwerking met de gebouweigenaar en ontwikkelaar is de plantontwikkeling ter hand genomen. Alle effecten op het huidige gebruik worden gewogen en verwerkt in aanpak en ontwerp.

“Beleving én exploitatie staan centraal in leisureopgaves. Building Leisure is de regisseur die binnen de drieluik kwaliteit, tijd en geld belevings-concepten realiseert die mooie ervaringen geven die bijblijven en concurrentie bevorderend zijn.” Peter Ruchti – directeur Draaijer Group

Referenties musea

Spanning cultuur en exploitatie

Het Drents Museum in Assen had behoefte aan uitbreiding van een hoogwaardige tentoonstellingsruimte en het oplossen van knelpunten in de monumentale gebouwen. 

Dit om hogere bezoekersaantallen te realiseren voor een gunstiger exploitatie en meer naamsbekendheid en verbetering imago door publiekstrekkende exposities. 

Referenties (muziek)theaters

Mooie uren entertainment

In de ontwikkeling van de plannen van Wildlands in Emmen heeft het ATLAS Theater een prominente rol gespeeld. De leisure organisatie van het park heeft ook de exploitatie van het theater ter hand genomen. De ontwikkeling van het nieuwe gebouw voor het ATLAS Theater als onderdeel van de totale beleving, met Wildlands als huurder, en de borging van de stadstheaterfunctie was een uitdagende opgave. Dit heeft geresulteerd in een efficiëntere exploitatie dan traditioneel, met (business)voorzieningen waar het park en de stad van profiteren. Het aantal bezoekers is gegroeid en de bezetting verhoogd.

In opdracht van de gemeente ontwikkelden wij het concept met businesscase voor Theater de Kolk (tegenwoordig DNK) in Assen. Het concept voor het theater met bioscoop en horeca voorzieningen is vertaald in een ruimtelijke en functionele uitwerking. Dit heeft gediend om te komen tot besluitvorming en heeft de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het theater.

Cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen heeft nieuwbouwplannen. Deze keuze is gebaseerd op diverse onderzoeken naar de opties voor renovatie/nieuwbouw. In 2020 is de businesscase ontwikkeld met de totale kosten-baten inclusief een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Belangrijke aspecten daarbij zijn de keuze en effecten op de verschillende locaties. Het concept met de ruimtelijke en functionele uitgangspunten is opgesteld en vertaald in verwachte kosten en opbrengsten. Dit moet leiden tot een keuze voor of nieuwbouw met een locatiekeuze of verbouw/renovatie. De ambitie als topspeler in Nederland is daarbij de leidende ambitie. De verwachting is dat dit op z’n vroegst in 2027 gerealiseerd kan zijn. Om de komende jaren te voldoen aan de veiligheidseisen en de wensen en eisen van de tijd om vele bezoekers mooie uren entertainment te bieden hebben wij een aantal gebouw-aanpassingen en -uitbreiding aan foyer en kantoren begeleid. Gezien de nieuwbouwplannen is gekozen voor circulaire oplossingen. Zo zijn materialen eenvoudig te monteren en te demonteren, zodat ze na deze gebruiksperiode opnieuw bruikbaar zijn.

Ook onderdeel van de Draaijer Group en een sterke link met Building Leisure heeft De Beweegbox. Een turnkey gymzaal volgens een concept dat in gaat op de sportbehoefte van vandaag, terwijl er ook ruimte is voor traditionele sporten. De Beweegbox werkt voor gemeenten en onderwijsinstellingen.

Voordelen samenwerking Draaijer Group

Meer weten over onze kennis en ervaring met leisureprojecten?

Neem dan contact met ons op.

Frankwin
Frankwin van Beers directeur
Peter
Peter Ruchti directeur