De medewerkers van Building Leisure hebben ook meegewerkt aan diverse projecten van de units die onder de Draaijer Group vallen. Zowel in de rol van adviseur als in de rol van projectmanager.

“Onze kennis en ervaring is divers, van attractieparken, dierentuinen, stadions, sporthallen, zwembaden, musea tot (muziek)theaters.”

Referenties sporthallen en zwembaden

Sport voor recreanten en onderwijs

Via draaijer+partners hebben wij meegewerkt aan het eind 2018 opgeleverde Sportcentrum Europapark. Een multifunctionele energieneutrale en aardbevingsbestendige sportvoorziening van 5.500m²Tijdens schooltijden in gebruik door de opleidingen van het Noorderpoort en daarbuiten door sportverenigingen en inwoners van de stad. 

In Amersfoort werd in 2018 Sportcomplex Amerena in gebruik genomen, een nieuw duurzaam multifucntioneel sport- en zwemcomplex. Een iconisch gebouw met meerdere zwembaden (onder andere geschikt is voor zwemwedstrijden op topsportniveau), deelbare sporthal, horecavoorzieningen en ruimte voor wellness, fysiotherapie, kantoren en parkeergarage. 

Ook leverden wij een bijdrage aan de realisatie van Sportboulevard HardenbergEen zwembad met aanvullende wellness voorzieningen, een kantine en aansluitend een sporthal met circulaire toepassingen.  

Referenties stadions

Betaald voetbal beleven

In eerste instantie heeft draaijer+partners, namens de gemeente en FC Groningen, een locatieonderzoek verricht naar de meest optimale vestigingsplaats van een nieuw te realiseren stadion, de Euroborg. Vervolgens is bij de totstandkoming van de organisatie en de contractvorming van de PPS de gemeente begeleid en het businessplan opgesteld. In een later stadium heeft draaijer+partners, namens het consortium van ontwikkelaars, de rol van procesmanager vervuld bij de ontwikkeling van de Euroborg (tegenwoordig vernoemd naar de sponsor Hitachi Capital Mobility Stadion). Het stadion is in 2006 in gebruik genomen en de begroting van FC Groningen, zelfs meer dan de doelstelling, is verhoogd, waardoor de club in staat moet zijn om structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie te staan.

SC Cambuur Leeuwarden wil groeien. Een belangrijke pijler onder deze ambitie is het realiseren van een nieuw duurzaam stadion met een capaciteit van 15.000 toeschouwers. Dit moet garant staan voor meer inkomsten, een betere exposure en een significante toename van het spelersbudget. Wij begeleiden de club bij deze ontwikkeling. Ook hier is het stadion een onderdeel van een gebiedsontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld ook het stadion en het onderwijs in één gebouw resideren. De businesscase met de financiering, kosten en inkomsten wordt vanuit deze gebiedsontwikkeling en de belangen van de SC ontwikkeld, gedurende de ontwikkeling wordt hierop op gestuurd en doorontwikkeld. Doelstelling is oplevering in 2021.

Voetbalclub VVV-Venlo speelt de thuiswedstrijden in stadion De Koel, tot 2017 eigendom van de gemeente Venlo. draaijer+partners heeft een intentieovereenkomst opgesteld voor de overname door de club met een businesscase als onderlegger. Alle mogelijke scenario’s zijn overwogen, waarbij de verbouw-variant als meest haalbare is gekozen. In juni 2018 is gestart met de eerste fase van een verbouwing: een nieuw dak op de Zuidtribune en verbetering van parkeerterrein, toiletten en horeca. Daarna volgden een nieuwe entree (voor ticketing, fanshop, museum en meer werkplekken voor administratief personeel) en een nieuwe Oosttribune (800 extra zitplaatsen) met een fancafé. Met als resultaat meer comfort en belevingswaarde en een verbeterd voorzieningenniveau en optimalisatie van het verdienmodel van het stadion. Het ontwerpproces en de plantontwikkeling met de businesscase als toets zijn gelijk opgegaan. Deze organische aanpak vereist een goed bouwteam met passende contracten, maar is cruciaal om de voetbalclub en betrokkenen optimaal mee te nemen en tot passende, exploiteerbare plannen te komen.

Voor en in samenwerking met voetbalclub PEC Zwolle hebben wij in 2018 het een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen voor een nieuwe trainingsaccommodatie opgesteld. Via diverse workshops met betrokkenen hebben wij alle ambities en uitgangspunten opgehaald en uitgewerkt. In samenwerking met de gebouweigenaar en ontwikkelaar is de plantontwikkeling ter hand genomen. Alle effecten op het huidige gebruik worden gewogen en verwerkt in aanpak en ontwerp.

“Beleving én exploitatie staan centraal in leisureopgaves. Building Leisure is de regisseur die binnen de drieluik kwaliteit, tijd en geld belevings-concepten realiseert die mooie ervaringen geven die bijblijven en concurrentie bevorderend zijn.” Peter Ruchti – directeur Draaijer Group

Referenties musea

Spanning cultuur en exploitatie

Het Drents Museum in Assen had behoefte aan uitbreiding van een hoogwaardige tentoonstellingsruimte en het oplossen van knelpunten in de monumentale gebouwen. 

Dit om hogere bezoekersaantallen te realiseren voor een gunstiger exploitatie en meer naamsbekendheid en verbetering imago door publiekstrekkende exposities. 

Referenties (muziek)theaters

Mooie uren entertainment

In de ontwikkeling van de plannen van Wildlands in Emmen heeft het ATLAS Theater een prominente rol gespeeld. De leisure organisatie van het park heeft ook de exploitatie van het theater ter hand genomen. De ontwikkeling van het nieuwe gebouw voor het ATLAS Theater als onderdeel van de totale beleving, met Wildlands als huurder, en de borging van de stadstheaterfunctie was een uitdagende opgave. Dit heeft geresulteerd in een efficiëntere exploitatie dan traditioneel, met (business)voorzieningen waar het park en de stad van profiteren. Het aantal bezoekers is gegroeid en de bezetting verhoogd.

In opdracht van de gemeente ontwikkelden wij het concept met businesscase voor Theater de Kolk (tegenwoordig DNK) in Assen. Het concept voor het theater met bioscoop en horeca voorzieningen is vertaald in een ruimtelijke en functionele uitwerking. Dit heeft gediend om te komen tot besluitvorming en heeft de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het theater.

Cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen heeft nieuwbouwplannen. Deze keuze is gebaseerd op diverse onderzoeken naar de opties voor renovatie/nieuwbouw. In 2020 is de businesscase ontwikkeld met de totale kosten-baten inclusief een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Belangrijke aspecten daarbij zijn de keuze en effecten op de verschillende locaties. Het concept met de ruimtelijke en functionele uitgangspunten is opgesteld en vertaald in verwachte kosten en opbrengsten. Dit moet leiden tot een keuze voor of nieuwbouw met een locatiekeuze of verbouw/renovatie. De ambitie als topspeler in Nederland is daarbij de leidende ambitie. De verwachting is dat dit op z’n vroegst in 2027 gerealiseerd kan zijn. Om de komende jaren te voldoen aan de veiligheidseisen en de wensen en eisen van de tijd om vele bezoekers mooie uren entertainment te bieden hebben wij een aantal gebouw-aanpassingen en -uitbreiding aan foyer en kantoren begeleid. Gezien de nieuwbouwplannen is gekozen voor circulaire oplossingen. Zo zijn materialen eenvoudig te monteren en te demonteren, zodat ze na deze gebruiksperiode opnieuw bruikbaar zijn.

Ook onderdeel van de Draaijer Group en een sterke link met Building Leisure heeft De Beweegbox. Een turnkey gymzaal volgens een concept dat in gaat op de sportbehoefte van vandaag, terwijl er ook ruimte is voor traditionele sporten. De Beweegbox werkt voor gemeenten en onderwijsinstellingen.

Nederland in vogelvlucht ontdekken, beleven en ervaren! Dat kan bij het in 2017 geopende This is Holland in Amsterdam. Een spectaculaire Flight Experience ervaren in een panoramavliegsimulator langs vele bijzondere locaties van Nederland, waaronder de Zaanse Schans, de tulpenvelden en de Amsterdamse grachten. Met aanvullende effecten als wind, nevel en geuren, lijkt het echt alsof je door de lucht vliegt, dijken overstijgt en stormen trotseert!

“Kan Building Leisure de organisatie ondersteunen en helpen bij optimalisatie van de organisatie en de processen.”

Referenties sporthallen en zwembaden

Sport voor recreanten en onderwijs

Via draaijer+partners hebben wij meegewerkt aan het eind 2018 opgeleverde Sportcentrum Europapark. Een multifunctionele energieneutrale en aardbevingsbestendige sportvoorziening van 5.500m²Tijdens schooltijden in gebruik door de opleidingen van het Noorderpoort en daarbuiten door sportverenigingen en inwoners van de stad. 

In Amersfoort werd in 2018 Sportcomplex Amerena in gebruik genomen, een nieuw duurzaam multifucntioneel sport- en zwemcomplex. Een iconisch gebouw met meerdere zwembaden (onder andere geschikt is voor zwemwedstrijden op topsportniveau), deelbare sporthal, horecavoorzieningen en ruimte voor wellness, fysiotherapie, kantoren en parkeergarage. 

Ook leverden wij een bijdrage aan de realisatie van Sportboulevard HardenbergEen zwembad met aanvullende wellness voorzieningen, een kantine en aansluitend een sporthal met circulaire toepassingen.  

Operationele ondersteuning

Optimalisatie van de bestedingen

Food, evenementen, merchandise en fotografie zijn de onderdelen die zorgdragen voor extra besteding door de bezoekers. Eerder geen speerpunt van This Is Holland. Om deze onderdelen de juiste aandacht te geven zijn vakkundige eerste medewerkers aangesteld die nu onderdeel zijn van de vaste kern van This Is Holland. Hiermee krijgen de onderdelen meer focus en de juiste aandacht. Het hele assortiment is onder de loep genomen en waar nodig aangepast en uitgebreid.

Het magazijn en de bijbehorende procedures zijn geoptimaliseerd en er is extra hardware aangeschaft om optimaal te kunnen werken. De zitgelegenheid van de horeca is uitgebreid en er is een nieuwe merchandise shop gerealiseerd. Intern is bewustwording gecreëerd over het belang van de extra omzet die deze activiteiten genereren. Om de gast beter te leren kennen is een continue enquêtesysteem ingericht om meer informatie te krijgen over type en herkomst van de gast die This Is Holland bezoekt en hoe de attractie en het personeel gewaardeerd worden.

“Beleving én exploitatie staan centraal in leisureopgaves. Building Leisure is de regisseur die binnen de drieluik kwaliteit, tijd en geld belevings-concepten realiseert die mooie ervaringen geven die bijblijven en concurrentie bevorderend zijn.” Peter Ruchti – directeur Draaijer Group

Referenties musea

Spanning cultuur en exploitatie

Het Drents Museum in Assen had behoefte aan uitbreiding van een hoogwaardige tentoonstellingsruimte en het oplossen van knelpunten in de monumentale gebouwen. 

Dit om hogere bezoekersaantallen te realiseren voor een gunstiger exploitatie en meer naamsbekendheid en verbetering imago door publiekstrekkende exposities. 

Referenties (muziek)theaters

Mooie uren entertainment

In de ontwikkeling van de plannen van Wildlands in Emmen heeft het ATLAS Theater een prominente rol gespeeld. De leisure organisatie van het park heeft ook de exploitatie van het theater ter hand genomen. De ontwikkeling van het nieuwe gebouw voor het ATLAS Theater als onderdeel van de totale beleving, met Wildlands als huurder, en de borging van de stadstheaterfunctie was een uitdagende opgave. Dit heeft geresulteerd in een efficiëntere exploitatie dan traditioneel, met (business)voorzieningen waar het park en de stad van profiteren. Het aantal bezoekers is gegroeid en de bezetting verhoogd.

In opdracht van de gemeente ontwikkelden wij het concept met businesscase voor Theater de Kolk (tegenwoordig DNK) in Assen. Het concept voor het theater met bioscoop en horeca voorzieningen is vertaald in een ruimtelijke en functionele uitwerking. Dit heeft gediend om te komen tot besluitvorming en heeft de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het theater.

Cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen heeft nieuwbouwplannen. Deze keuze is gebaseerd op diverse onderzoeken naar de opties voor renovatie/nieuwbouw. In 2020 is de businesscase ontwikkeld met de totale kosten-baten inclusief een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Belangrijke aspecten daarbij zijn de keuze en effecten op de verschillende locaties. Het concept met de ruimtelijke en functionele uitgangspunten is opgesteld en vertaald in verwachte kosten en opbrengsten. Dit moet leiden tot een keuze voor of nieuwbouw met een locatiekeuze of verbouw/renovatie. De ambitie als topspeler in Nederland is daarbij de leidende ambitie. De verwachting is dat dit op z’n vroegst in 2027 gerealiseerd kan zijn. Om de komende jaren te voldoen aan de veiligheidseisen en de wensen en eisen van de tijd om vele bezoekers mooie uren entertainment te bieden hebben wij een aantal gebouw-aanpassingen en -uitbreiding aan foyer en kantoren begeleid. Gezien de nieuwbouwplannen is gekozen voor circulaire oplossingen. Zo zijn materialen eenvoudig te monteren en te demonteren, zodat ze na deze gebruiksperiode opnieuw bruikbaar zijn.

Ook onderdeel van de Draaijer Group en een sterke link met Building Leisure heeft De Beweegbox. Een turnkey gymzaal volgens een concept dat in gaat op de sportbehoefte van vandaag, terwijl er ook ruimte is voor traditionele sporten. De Beweegbox werkt voor gemeenten en onderwijsinstellingen.

WILDLANDS Adventure Zoo is een 24 hectare groot gethematiseerd dierenpark aan de rand van Emmen. In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen maak je een wereldreis in één dag, door de jungle, de savanne en het poolgebied. Nieuwe werelden ontdekken, oog in oog staan met wilde dieren en spannende avonturen beleven! Naast een achtbaan en een overdekte speeltuin zijn er meerdere horecavoorzieningen. Tijdens de aanleg is veel aandacht besteed aan het CO2 neutraal en duurzaam maken van het park.

“Het verplaatsen van het oude dierenpark naar een nieuw te ontwikkelen dierenpark met dierenwelzijn en duurzaamheid als basis voor een mooie toekomst.”

Referenties sporthallen en zwembaden

Sport voor recreanten en onderwijs

Via draaijer+partners hebben wij meegewerkt aan het eind 2018 opgeleverde Sportcentrum Europapark. Een multifunctionele energieneutrale en aardbevingsbestendige sportvoorziening van 5.500m²Tijdens schooltijden in gebruik door de opleidingen van het Noorderpoort en daarbuiten door sportverenigingen en inwoners van de stad. 

In Amersfoort werd in 2018 Sportcomplex Amerena in gebruik genomen, een nieuw duurzaam multifucntioneel sport- en zwemcomplex. Een iconisch gebouw met meerdere zwembaden (onder andere geschikt is voor zwemwedstrijden op topsportniveau), deelbare sporthal, horecavoorzieningen en ruimte voor wellness, fysiotherapie, kantoren en parkeergarage. 

Ook leverden wij een bijdrage aan de realisatie van Sportboulevard HardenbergEen zwembad met aanvullende wellness voorzieningen, een kantine en aansluitend een sporthal met circulaire toepassingen.  

Onderzoek, inspiratie en innovatie

Kennis en ervaring uit de hele wereld

Bij leisureprojecten gaat het om gastvrijheid en beleving. Themaparken en dierentuinen over de hele wereld werden onderzocht om inspiratie op te doen. Kennis over het houden van dieren is ingebracht door de eigen verzorgers en experts en is in het wereldwijde netwerk van dierenparken gekeken naar ‘best practices’, dierenwelzijn en de juiste (nabootsing van) natuurlijke leefomgeving. Ook is grondig onderzoek gedaan naar de installaties voor de enorme kas.

Lokaal is de Waterleidingmaatschappij Drenthe ingezet voor de kennis van en ervaring met waterkwaliteit. Samenwerkingen met meer lokale partijen hebben geleid tot allerlei innovaties. Zoals de realisatie van de eerste vlasvezel hefbrug, stenen gemaakt uit de lokale grond, een nieuw energiebedrijf dat energie opwekt uit het grondwater en een warmtenet voor het park en de omgeving.

“Beleving én exploitatie staan centraal in leisureopgaves. Building Leisure is de regisseur die binnen de drieluik kwaliteit, tijd en geld belevings-concepten realiseert die mooie ervaringen geven die bijblijven en concurrentie bevorderend zijn.” Peter Ruchti – directeur Draaijer Group

Referenties musea

Spanning cultuur en exploitatie

Het Drents Museum in Assen had behoefte aan uitbreiding van een hoogwaardige tentoonstellingsruimte en het oplossen van knelpunten in de monumentale gebouwen. 

Dit om hogere bezoekersaantallen te realiseren voor een gunstiger exploitatie en meer naamsbekendheid en verbetering imago door publiekstrekkende exposities. 

Referenties (muziek)theaters

Mooie uren entertainment

In de ontwikkeling van de plannen van Wildlands in Emmen heeft het ATLAS Theater een prominente rol gespeeld. De leisure organisatie van het park heeft ook de exploitatie van het theater ter hand genomen. De ontwikkeling van het nieuwe gebouw voor het ATLAS Theater als onderdeel van de totale beleving, met Wildlands als huurder, en de borging van de stadstheaterfunctie was een uitdagende opgave. Dit heeft geresulteerd in een efficiëntere exploitatie dan traditioneel, met (business)voorzieningen waar het park en de stad van profiteren. Het aantal bezoekers is gegroeid en de bezetting verhoogd.

In opdracht van de gemeente ontwikkelden wij het concept met businesscase voor Theater de Kolk (tegenwoordig DNK) in Assen. Het concept voor het theater met bioscoop en horeca voorzieningen is vertaald in een ruimtelijke en functionele uitwerking. Dit heeft gediend om te komen tot besluitvorming en heeft de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het theater.

Cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen heeft nieuwbouwplannen. Deze keuze is gebaseerd op diverse onderzoeken naar de opties voor renovatie/nieuwbouw. In 2020 is de businesscase ontwikkeld met de totale kosten-baten inclusief een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Belangrijke aspecten daarbij zijn de keuze en effecten op de verschillende locaties. Het concept met de ruimtelijke en functionele uitgangspunten is opgesteld en vertaald in verwachte kosten en opbrengsten. Dit moet leiden tot een keuze voor of nieuwbouw met een locatiekeuze of verbouw/renovatie. De ambitie als topspeler in Nederland is daarbij de leidende ambitie. De verwachting is dat dit op z’n vroegst in 2027 gerealiseerd kan zijn. Om de komende jaren te voldoen aan de veiligheidseisen en de wensen en eisen van de tijd om vele bezoekers mooie uren entertainment te bieden hebben wij een aantal gebouw-aanpassingen en -uitbreiding aan foyer en kantoren begeleid. Gezien de nieuwbouwplannen is gekozen voor circulaire oplossingen. Zo zijn materialen eenvoudig te monteren en te demonteren, zodat ze na deze gebruiksperiode opnieuw bruikbaar zijn.

Ook onderdeel van de Draaijer Group en een sterke link met Building Leisure heeft De Beweegbox. Een turnkey gymzaal volgens een concept dat in gaat op de sportbehoefte van vandaag, terwijl er ook ruimte is voor traditionele sporten. De Beweegbox werkt voor gemeenten en onderwijsinstellingen.