Wat kunnen onderwijs, zorg en kantoren leren van de leisure sector?

Disney deed het al, Pine & Gilmore hebben in de jaren ’90 hier meer een (wetenschappelijke) onderbouwing aan gegeven. En zo is het nog steeds. Je hebt onderdelen waar de praktijk verder is dan de theorie. Het creëren van belevingen, mensen weten te verleiden is specifiek ontwikkeld in de leisure sector. Veel is gebaseerd op ervaring en gevoel. Wat kunnen onderwijs, zorg of kantoren hiervan toepassen?

Eén van de leerpunten uit de leisure is dat het vaak moet leiden tot meer bezoekers, meer inkomsten en lagere exploitatie. Het mag geen ‘leeg’ verhaal zijn. Dat wordt direct in de exploitatie gevoeld. Juist in de leisure sector zijn strategie, concept en exploitatie direct verweven. Vanuit het exploitatiebelang naar de opgave te kijken, biedt een grote kracht. 

Het creëren van een positieve gebruikservaring
Juist door vanuit het exploitatieperspectief te kijken bestaat een grote behoefte aan het concreet maken van de belevingsopgave. Het memorabel maken van omgevingen en ruimten werkt alleen als het ‘hele plaatje klopt’. Alle aspecten, tot in de kleinste details, moeten aansluiten. Het plezierig maken van het verblijf, het creëren van een positieve gebruikservaring, is een concrete opgave: het bieden van bijvoorbeeld hospitality is hieraan onlosmakelijk verbonden. Ruimten moeten ook beleefbaar worden gemaakt. En ook nog eens voor verschillende doelgroepen met verschillende motieven.

Het begint met ambitie
Dit is geen geen makkelijke opgave en vereist creativiteit en het buiten de gebaande paden kijken. Zeker met de huidige opgave met betrekking tot circulariteit, energieverbruik et cetera zijn ook andere invalshoeken gewenst. Hoe zorgen we ervoor dat dit wordt bereikt? We zien dat concept- en ontwerpprocessen in de leisure vaak op een andere wijze verlopen en dat dit ook leidt tot andere resultaten. Maar het begint met ambitie! Laat dit nu eens de insteek en de uitdaging zijnLaten we zorg-, onderwijs- en kantooromgevingen maken met de ambitie om belevingen te creëren en positieve gebruikservaringen aan onze klanten bieden. Ik ben ervan overtuigd dat dit organisaties echt ten goede gaat komen! 

Zoals eerder gezegd is de leisure sector uniek in het creëren van belevingen en het maken van concepten die werken. Dit is voor het grootste deel vakwerk waarin de wetenschap maar een beperkte rol speelt. Maar dit hoeft geen vrijgeleide te zijn om creatievelingen aan de gang te laten gaan zonder budget en planningsrestricties.

Geschreven door: Peter Ruchti

Laten we ook bij de realisatie van zorg-, leer- en werkomgevingen de uitdaging aangaan om mooiere belevingen en positieve gebruikservaringen aan gebruikers te bieden met de kennis en ervaring vanuit leisure.

Gerelateerde blogs

mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Building Leisure – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de…

januari 2022

Customer Journey als uitgangspunt voor onderwijs

Als je iemand vraagt: ‘hoe was je schooltijd?’ komt er altijd een antwoord over de beleving. Waarom heeft het onderwijs…

december 2020

Wat kan de leisure sector leren van de traditionele bouw- en vastgoedmarkt?

De leisure sector is als geen andere sector in staat om belevingen en positieve gebruikservaringen te creëren en realiseren. Omgevingen…